Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Wij sluiten huurovereenkomsten af met een looptijd van vijf jaar. Wij vragen 2 maanden borg als zekerheidstelling of een bankgarantie voor hetzelfde bedrag. Het contract kan tussentijds opgezegd worden met inachtneming van een termijn van 6 maanden. Als er door huurder of verhuurder eerder een nieuwe geschikte huurder vinden, dan kunnen we die opzegtermijn verkorten.

Wij streven ernaar om een goed ondernemersklimaat te scheppen voor onze huurders. Daarom zullen wij soms bij het vrijkomen van een unit zoeken naar bedrijven uit een specifieke branche. Die zullen dan onze voorkeur genieten, ondanks dat er andere bedrijven al langer op de wachtlijst staan.

sidebar-02