Geschiedenis

Geschiedenis

1876 Opening van een industrieschool voor meisjes naar aanleiding van een rapport van een Haagse afdeling van de maatschappij ter bevordering van de nijverheid. Het onderwijs is bedoeld voor meisjes uit de midden- en lagere klasse om hen via een gedegen opleiding in staat te stellen zelf hun brood te verdienen met eerlijke, fatsoenlijke, vrouwelijke werkzaamheden. De school start met 26 leerlingen in de Van Assendelftstraat. Al gauw is verhuizing nodig naar een pand aan de Gedempte Gracht, maar ook dit is al snel te klein.

1887 Opdracht aan architect J.J. van Nieukerken, die een ontwerp maakt voor een rijk versierde school met trapgevels en dakkapellen in neo-renaissancestijl met zeven lokalen. Hiermee start de het pand aan de Van Diemenstraat

1890 Aannemer B.P. Schippers levert de school in 1890 op in de Van Diemenstraat 202, voor 37.873 gulden. Het aantal leerlingen stijgt gestadig en de 170 leerlingen passen niet meer in het gebouw.

1900 Uitbreiding met zes leslokalen. Tien jaar later komt hier een bovenbouw op. Steeds opnieuw zijn er uitbreidingen nodig door groei van het leerlingenaantal en inhoudelijke veranderingen in het industrieonderwijs dat inmiddels huishoudonderwijs wordt genoemd.

1919 Invoering van de Nijverheidswet

1953-1958 Ingrijpende verbouwen onder leiding van de zonen van de oorspronkelijke architect

1960 Wijziging van de naam in ‘Prinses Beatrixschool’.

1965 Oprichting van een tweede school voor lhno, later de Prins-Willem-Alexanderschool genoemd.

1969 Na de invoering van de Mammoetwet wordt het lager beroepsonderwijs naar de mgr. Nolenslaan verplaatst. De school in de Van Diemenstraat heet voortaan Prinses Beatrixscholengemeenschap voor Hoger en Middelbaar Beroepsonderwijs. De leerlingen kunnen kiezen uit een grote variatie van opleidingen en vakkenpakketten, onder meer voor leerkrachten bij het huishoud- en nijverheidsonderwijs.

1982 Overdracht van de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs aan de Gemeente Den Haag

1989 Start van Stichting Diemensie, speciaal opgericht als niet commerciële exploitant van een bedrijfsverzamelgebouw speciaal voor vrouwelijke startende ondernemers. Medio jaren negentig is het gebouw ook opengesteld voor mannelijke ondernemers.

2005 Stichting Diemensie koopt het gebouw, en weet hiermee de doelstellingen ook in de toekomst zeker te stellen.

2014 Viering van het 25-jarig bestaan van Stichting Diemensie.

 

 

 

 

 

sidebar-02